Stowarzyszenie Miłośników Psów Zaprzęgowych "Sfora Nakielska" jest dobrowolnym, samorządnym i samofinansującym się, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań, sprzyjających uprawianiu sportów zaprzęgowych. 

Stowarzyszenie zaczęło oficjalnie swoją aktywność w październiku 2003r. 

 

STATUT

 

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:

 Prezes - Jacek Nowak

 Viceprezes - Andrzej Andrzejewski

 Skarbnik, Członek Zarządu - Damian Hoppe

 

 

 linia

 

Wniosek o otrzymanie licencji sportowej zawodnika:

337946

 

Wniosek o otrzymanie klasy sportowej zawodnika:

337946