Tag: nauka

Motywy literackie – co to właściwie jest?

Motywy literackie – co to właściwie jest?

Motywy literackie to jedno z częściej pojawiających się zagadnień na egzaminie maturalnym z języka polskiego. Bez względu na daną epokę literacką, gatunek książki oraz historię w niej zawartą, w każdym przykładzie literatury znajdziemy przynajmniej jeden popularny motyw literacki. Przyjrzyjmy się więc najpowszechniej występującym przykładom i sprawdźmy, czym właściwe są motywy literackie matura (https://www.taniaksiazka.pl/t/motywy-literackie-matura) oraz z jakich książek korzystać, aby przygotować się do egzaminu dojrzałości z języka polskiego?

Motywy literackie a ich znaczenie

Motywem literackim można nazwać wszystko to, co powtarza się w literaturze. Każdy detal i szczegół, który w pewien sposób sugeruje nam, co jest ważne lub najważniejsze w całej historii. Dlatego też motywem literackim są nie tylko uczucia pomiędzy ludźmi, ale również miasta, krajobrazy, przedmioty, podróże czy obcowanie z naturą. Za dobry motyw posłużyć może także cierpienie, kara oraz – oczywiście – śmierć. Motywy są częścią literatury od jej początków. Znajdziemy je zarówno w starożytnej mitologii (szczególnie eksploatowany jest tutaj motyw śmierci), jak i w literaturze średniowiecza oraz w późniejszych epokach literackich (barok, renesans, romantyzm, oświecenie, pozytywizm, dwudziestolecie międzywojenne, a w końcu literatura współczesna).

Notatnik z przykładami

Świetnym ćwiczeniem na rozwinięcie umiejętności wyłapywania motywów literackich w lekturach i w przykładowych fragmentach, jest prowadzenie notesu z przykładami. Za każdym razem, jak zauważysz dany motyw, zapisz go, wypunktuj, kogo dotyczy i jak wpływa na narrację. W takim dzienniczku warto zapisywać nie tylko motywy widoczne w obowiązkowych lekturach szkolnych, ale wszystkie te, które zaobserwowałeś, czytając literaturę popularną czy anglojęzyczną.

Najbardziej znane motywy literackie, które można znaleźć w polskich lekturach szkolnych:

– motyw miłości (na przykład: Faraon, Nad Niemnem – uczucie pomiędzy Janem a Justyną),

– motyw pracy (na przykład: Chłopi, Nad Niemnem),

– motyw patriotyzmu oraz motyw raju na ziemi (na przykład: Pan Tadeusz).